Logo stichting beheer ons trefpunt Velp

 

 

Vanaf heden geldt een landelijke verplichting om in publieke ruimtes een mondkapje te dragen, dus ook in Ons Trefpunt.


Een mondkapje is niet verplicht als mensen een vaste zitplaats hebben.
Concreet betekent dit dat het mondkapje af mag zodra u aan tafel zit. Wanneer vervolgens wordt opgestaan om naar het toilet of naar buiten te gaan, moet het mondkapje weer worden gedragen.
De verplichting geldt niet voor kinderen onder de 13 jaar en mensen die om medische redenen geen mondkapje kunnen dragen.

mondkapje verplicht in ons trefpunt Velp

 

 

Protocol Corona aanpassingen Ons Trefpunt Velp


 Inleiding:

Met de uitbraak van corona is er voor het gebruik van Ons Trefpunt een nieuwe situatie ontstaan, die vraagt om een plan van aanpak en scenario’s voor de nabije toekomst.

Wij zijn ons er van bewust dat Ons Trefpunt een belangrijke bijdrage levert aan het sociaal en maatschappelijk welzijn van onze gebruikers en vinden het dan ook van belang dat we weer zo snel mogelijk open zijn.

Ons gemeenschapshuis volgt de richtlijnen zoals is bepaald door het RIVM en de Rijksoverheid. We houden de landelijke richtlijnen en voorschriften goed in de gaten.

 

Algemeen:

 

-        Vaste gebruikers bepalen zelf of hun activiteiten volgens de dan geldende RIVM richtlijnen kunnen plaats vinden. Hierbij rekening houden met het max. aantal personen volgens de dan geldende richtlijnen.

-        Het maximum aantal aanwezigen in het gebouw is vastgesteld op 30 personen.

-        Per 1 juli wordt een verruiming van de mogelijkheden gezien naar een openstelling voor 100 personen.

 

Reserveren:

 

-        Alle gebruikers dienen vooraf te reserveren bij de coördinator (Wendy) via email info@onstrefpuntvelp.nl of telefonisch 06 83 175 598.

-        Samen met de coördinator wordt het maximaal tegelijk aanwezigen personen per ruimte per activiteit bepaald.

-        Vrije inloop in de caféruimte en op het terras is dus niet toegestaan

-        Voor groepen geldt daarbij de verplichting een schriftelijk plan in te dienen hoe de activiteiten worden aangepast om te voldoen aan de 1,5 meter-maatregel.

 

Gebruik gebouw:

 

-        Wanneer je klachten hebt zoals verkoudheid, hoesten en of koorts mag men het gebouw niet betreden.

-        Iedereen die het gebouw betreedt, dient bij binnenkomst de handen te desinfecteren, in de hal staat hiervoor een dispenser met desinfectans opgesteld.

-        Een onderlinge afstand tussen de aanwezigen van 1,5 meter dient ten alle tijden gerespecteerd te worden.

-        Hiertoe zal een één richting looproute worden aangegeven met signaleringen op de vloer.

-        Personen die zich niet aan de afspraken houden word de toegang tot het gebouw ontzegd.

 

 

Café ruimte:

 

-        Vrije inloop in de caféruimte en op het terras is niet toegestaan.

-        Indien men gebruik wil maken van het café of terras dient men altijd vooraf te reserveren via eerder vernoemde contactgegevens.

-        Gebruik van café kan alleen zittend aan een tafel, daarbij de 1,5 meter afstand in acht te nemen.

-        Aan de bar zijn geen zitplaatsen beschikbaar en mag men niet blijven staan. Uitgezonderd bij het afhalen van consumpties.

-        Gebruik van het terras is geoorloofd voor evenzoveel personen als er zitplaatsen beschikbaar zijn. De 1,5 meter regel is ook hier van kracht. 

 

 

Hygiëne:

 

-        Ons Trefpunt draagt er zorg voor dat de algemene hygiëne voorschriften opgesteld door het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd.

-        De hygiëne maatregelen hangen bij de ingang en op diverse plaatsen in het gebouw.

-        In iedere ruimte zijn aanwezig:

·       Desinfecterende handspray

·       Ontsmetting spray

·       Doekjes

·       Prullenbak

-         

-        Gebruiksmaterialen, speelmaterialen, en dergelijke, zowel als

             de werkplek dienen bij gebruik door meerdere mensen met regelmaat ontsmet te           

             worden. Dat gebeurt door de gebruikers van de verschillende ruimte. Denk hierbij                         

             ook aan contactpunten zoals deurknoppen en andere contact-oppervlakten.

             Voor het verlaten van de ruimte dient alles ontsmet te zijn

 

Toiletten:

 

-        Op de toiletten wordt de 1,5 meter afstand in acht genomen.

-        Om dit te waarborgen worden zichtbaar toiletten afgesloten of afgeschermd en er mogen maximaal 2 personen tegelijk gebruik maken van één toiletruimte.

-        Het invalide toilet is voor iedereen toegankelijk.

-        Na gebruik van toilet handen wassen verplicht volgens de richtlijnen van het RIVM.

 

Met deze maatregelen zijn wij er van overtuigd dat we op een verantwoorde wijze Ons Trefpunt weer beschikbaar kunnen stellen voor sociale en maatschappelijke doeleinden.

Bestuur en coördinator:

Stichting Beheer Ons Trefpunt Velp.

 

Klik hier voor de actuele adviezen van de overheid
Welkom op de website van gemeenschapshuis Ons Trefpunt.Sinds Januari 2018 is het beheer van Ons Trefpunt overgedragen aan de Stichting Beheer Ons Trefpunt Velp. De missie van de stichting is om Ons Trefpunt en de daarin uitgevoerde activiteiten toegankelijk en beschikbaar te maken voor alle verenigingen en inwoners van Velp die daar gebruik van willen maken.Voor het beheer tijdens diverse activiteiten is de stichting altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers.Ben jij iemand die:

● Houdt van gezelligheid.
● Graag klaar staat voor de lokale medemens en (je eigen) vereniging.
● Initiatieven neemt.
● Ruimdenkend en communicatief vaardig is.

Wij bieden je:

● Enthousiaste collega’s en dankbare verenigingen.
● Leuke nieuwe sociale contacten.
● Een financiële vergoeding voor jezelf óf je vereniging (afhankelijk van je functie en werktijden)

Interesse of meer informatie? Neem dan contact met ons op via beheerder Wendy Verhallen
info@onstrefpuntvelp.nl

Ook zijn wij altijd op zoek naar leuke initiatieven voor activiteiten in Ons Trefpunt.
Heb je een idee? Vul samen met ons een activiteitenformulier in, dan bekijken we samen wat er
mogelijk is om jouw idee uitgevoerd te krijgen!Wij beschikken over (vergader)ruimtes van 12 tot 150 personen, die wij naar wens voor u kunnen inrichten.
Beamers, flip-overs, TV schermen zijn op reservering ook beschikbaar.
Tijdens uw verblijf bij ons kunt u uiteraard gebruik maken van onze horeca faciliteiten opdat ook uw drankje en hapje geregeld is.
Voor al uw vragen over bestaande of toekomstige reserveringen kunt u bij ons terecht via email,
Het mailadres van Ons Trefpunt is info@onstrefpuntvelp.nl
U kunt ons telefonisch bereiken op nummer 0486 820 999, reserveringen echter het liefst per email daar het toestel niet altijd bemand is.
Eventueel kunt u uw reservering via Whatsapp indienen

Onze gasten: